REVIEWERS

Ahmad Zaidanil Kamil | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia Gscholar

Bakri Mohamed Bakheet Ahmed | Holy Quran & Islamic Sciences University, Sudan GScholar

Fejrian Yazdajird Iwanebel | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia Orcid iDGScholar

Muhammad Nizar | Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia | Orcid iD GScholar

Taufik Warman Mahfuzh | Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, Indonesia | GScholar